Fagstoff

Oppsummering om ozon i atmosfæren

Publisert: 29.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 

Varmepumpe. Foto.Varmepumper har blitt mer miljøvennlige, men i noen land brukes fremdeles kjølemedier som enten er ozonnedbrytende eller som fungerer som drivhusgasser.   
  • Ozon, O3, er en svakt blåfarget og giftig gass som blir dannet av oksygen i lufta ved hjelp av ultrafiolett lys eller elektriske utladninger.
  • Ozonet vi i dag har i stratosfæren, skriver seg fra fotosyntesen og den ultrafiolette strålingen fra sola.
  • Et mål for ozonkonsentrasjonen er den tykkelsen ozonlaget får hvis vi tenker oss det presset sammen til 1 atm og 0 °C.
  • Ozonlaget absorberer skadelige, energirike ultrafiolette fotoner ved at O3 blir omdannet til O2 og O. Men nytt O3 blir dannet ved at O2 og O går sammen og danner O3.
  • Ultrafiolett stråling blir inndelt etter energi eller bølgelengde i tre områder. UVC er den mest energirike delen, og den blir i sin helhet absorbert av atmosfæren. Deler av UVB- og praktisk talt all UVAstråling når helt ned til bakken.
  • Balansen mellom nedbrytning og oppbygning av ozon i stratosfæren blir forstyrret av blant annet kloratomer som virker som katalysator for nedbrytningen av ozonet.
  • Ozonhullet over Antarktis er ekstremt kalde områder i stratosfæren med svært liten ozonkonsentrasjon.
Relatert innhold