Fagstoff

Spilløvelser

Publisert: 27.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Beskrivelse av øvelsen:

 

  • Tre lag ved hver kurv.
  • Et lag spiller angrep, et lag spiller forsvar og et lag venter utenfor banen.
  • Det byttes når forsvarende lag erobrer ballen.
  • Forsvarende lag går da i angrep, og laget som kommer inn, går i forsvar.

Beskrivelse av øvelsen:

 

  • Tre lag ved hver kurv.
  • Et lag spiller angrep, et lag spiller forsvar og et lag venter utenfor banen.
  • Laget som scorer, blir stående, mens det andre laget bytter med laget utenfor banen.
  • Hvis forsvarende lag erobrer ballen fra angripende lag, bytter angripende lag og forsvarende lag rolle.

Spilløvelse (1)

bb_plotting_3 (4 on 4 b) 

 

Spilløvelse (2)

bb_plotting_2 (4 on 4 a)