Fagstoff

Ernæring og helse

Publisert: 11.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Jogging

Læreplanen for "Ernæring og helse" i naturfag VG1 legger til grunn at elevene har fått med seg et godt grunnlag fra barne- og ungdomsskolen. "Ernæring og helse" bygger hovedsakelig på hovedområdene "Fenomener og stoffer" og "Kropp og helse" i grunnskolen. Planen har seks kompetansemål som handler mye om kropp, helse og kjemi.

 

Animasjoner av menneskekroppen. Lenke.Animasjoner av menneskekroppen.   

 

 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player
Glukose. 

Læreplanen sier at du skal kunne dette

Yrkesfag, VG1

  • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
  • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
  • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
  • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av næringsstoffer i kroppen
  • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
  • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser, trening og hvordan livsstil påvirker helsen

Påbygging, VG3

Ingen av kompetansemålene.

Studiespesialiserende, VG1

Alle ovenstående kompetansemål.

"Hovedområdet dreier seg om hvordan kroppen er bygd opp, påvirkes og endres over tid. Kunnskap om hvordan de ulike delene i kroppen virker sammen, er grunnleggende for å forstå hvordan livsstil påvirker kropp og helse. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig for å kunne ta ansvar for egen kropp og for fysisk og psykisk helse. Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor området.

 

I Vg1 er dette hovedområdet kalt ernæring og helse som uttrykk for vektleggingen innenfor hovedområdet."

 

Læreplanen i naturfag

Relatert innhold

Faglig

Fagstoff

Til fordypning