Fagstoff

Leikøvelser

Publisert: 27.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Ballsisten (1)

Beskrivelse av øvelsen:

 

  • To spillere mot for eksempel sju innenfor et avgrenset område.
  • De to spillerne prøver med ballen å berøre de andre spillerne.
  • En spiller som blir berørt, går over til det andre laget.
  • Det er ikke lov å drible.
  • Spillet fortsetter til alle spillerne har blitt berørt.

 

 

 

Beskrivelse av øvelsen:

  • En spiller mot for eksempel fem.
  • Den ene spilleren skal forsøke å berøre en spiller som ikke har ballen.
  • Greier spilleren å berøre en spiller som ikke har ballen, bytter de to rolle.

 

 

bb_plotting_7 (ball tag) 

 

Ballsisten (2)

bb_plotting_8 (chaser)