Fagstoff

Vekst og celler

Publisert: 29.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Celler i torvmoseblad

Alle levende organismer er bygget opp av celler og stoffer som er produsert og skilt ut av cellene.
Når en organisme vokser, er det fordi cellene vokser og deler seg slik at det blir stadig flere celler.
Når encellede organismer vokser, slik som gjær og bakterier, vil de dele seg og bli til to atskilte celler som er helt like hverandre.
Veksten krever både energi og byggesteiner.
Alt som er levende, tar til seg næring. Når næringen brytes ned i fordøyelsen, får vi både byggesteiner og energi som kan brukes til alle livsprosesser.

Simulering og oppgaver om cellens oppbyggning. Lenke.Cellens oppbygning (ekstern).  

Livsprosesser

 • formering
 • næringsopptak
 • celleånding
 • vekst
 • irritabilitet
 • bevegelse
 • ekskresjon

 

Reddikfrø spirer – tidsforkortet video.


Celleorganeller på figuren. Engelsk fagressurs med grundig forklaring

Lenke til wikipediainnhold.    

SimuleringMitose trinn for trinn. 

Vekst

Byggesteinene i kroppen vår får vi gjennom maten vi spiser. Tenk på hvor mange ganger disse byggesteinene har vært brukt tidligere! Dette er Eksempel på stoffkretsløp (gjenbruk).

Byggesteinene kan settes sammen på uendelig mange måter, men hvor er oppskriften?
Hva er det som gjør at et befruktet menneskeegg blir til et menneske? Hva får høyre og venstre arm til å stoppe veksten når de er like lange?
Svarene på disse spørsmålene finner vi i genene som nedarves fra generasjon til generasjon. Før vi ser nærmere på arvestoffet, må vi kjenne til hvordan celler fungerer.

Cellebiologi

Cellene er grunnenhetene i alle levende organismer. Inne i cellene foregår det uendelig mange prosesser hele tiden, og det er cellekjernen som styrer aktivitetene. Cellekjernen blir igjen påvirket av stoffer utenfra, som for eksempel hormoner. Cellemembranen omslutter cytoplasmaet og er en geléaktig væske   med mange spesialiserte enheter som kalles organeller.

Dyreceller

Dyreceller ligger i et vandig miljø.

Dyrecelle med organeller. Illustrasjon.Dyrecelle med organeller som har sine spesialfunksjoner.  
 • Cellemembranen (ekstern)  omslutter cella og kontrollerer transport inn og ut av cella. Den er halvgjennomtrengelig og laget av fosfolipider.
 • Kjernen (ekstern)  inneholder arvestoffet (kromosomene). En dobbel membran beskytter innholdet og kontrollerer transporten inn og ut. I cellekjernene finnes all den informasjonen som er nødvendig for å lage et individ. Her finnes også informasjonen som cella trenger til vekst og reproduksjon. Kjernen er en slags kommandosentral som indirekte styrer cellefunksjonene.
 • Cytoplasma (ekstern)  er en geléaktig væske (protoplasma) med organeller som ribosomer og mitokondrier. Væsken inneholder oppløst næring og gasser. Et trådformet cytoskjelett (ekstern)  hjelper cella til å holde fasongen, holder organellene på plass og har ellers en viktig rolle når en celle skal dele seg.
 • Mitokondriene (ekstern)  er cellas kraftstasjon. Her foregår celleånding.
 • Plasmanettverket (ekstern)  er et transportsystem inni cella. Det kalles også endoplasmatisk retikulum (ER). Glatt ER er uten ribosomer, mens ru ER har ribosomer på overflaten.
 • Ribosomene (ekstern)  bygger proteiner etter oppskrift fra arvestoffet. Noen ribosomer er frie. Andre er festet til overflaten på plasmanettverket.
 • Golgiapparatet (ekstern)  ser ut som en tallerkenstabel. Her blir proteinene ferdig foldet og modnet. Blærer med ferdige proteiner og enzymer (lysosomer) avsnøres. Disse kan tømme innholdet sitt ut av cella, eller bruke innholdet inne i cella.
 • Lysosomer (ekstern)  er små bobler med enzymer. De kan bryte ned giftstoffer, bakterier og slitte organeller i cella.