Fagstoff

Nyttige adresser når du arbeider med rasisme

Publisert: 08.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Lys og mørk

Her finner du noen nettsteder som kan være nyttige når du jobber med temaet rasisme. Rasisme er et stort og viktig område som du kan bruke mye tid på å fordype deg i dersom du ønsker det. I tillegg til fagstoffet du finner innenfor barne- og ungdomsarbeiderfag, anbefaler vi deg også å se på samfunnsfag sine sider om temaet.

Gutt som jobber med PC. Illustrasjon.Niels Henrik jobber med pc  

 

Som barne- og ungdomsarbeider skal du holde deg faglig oppdatert. Det betyr at du må følge med slik at du får med deg de endringer som skjer til enhver tid.

 

 

Tegning av gutt som skriver. Illustrasjon.Å søke informasjon  

Du vil finne mengder med fagstoff dersom du søker på nettet, men husk å være kritisk til det du finner, for det er ikke alt som er like seriøst.

antirasistisk-senter
Antirasistisk senter jobber med

 • å avdekke, dokumentere og motarbeide rasisme og diskriminering
 • å bevisstgjøre og informere om rasistisk diskriminering
 • å mobilisere personer med minoritetsbakgrunn gjennom konkrete prosjekter til aktiv og likeverdig deltakelse i samfunnslivet
 • å øke samhandling mellom minoriteter og majoritetssamfunnet

Ung.no - rasisme
Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Under rasisme finner du fagtekster og spørsmål med svar. Her finner du også tester og quizer.

Forskning.no

 • Ifølge Forskning.no er dette Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning.
 • Ved å søke på rasisme vil du få opp ulike artikler om forskning på området.

Norsk Folkehjelp

 • Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. De støtter folk i deres kamp for mer makt og innflytelse over egne liv og over samfunnsutviklingen.
 • Norsk Folkehjelps arbeid bygger på de fire grunnpilarene
  • kamp mot undertrykking, fattigdom og urettferdig fordeling
  • kamp mot rasisme og diskriminering
  • arbeid for likestilling og mot vold og overgrep
  • forebygging, frivillig engasjement og kompetansebygging
  (Kilde: Norsk Folkehjelp)
SOS- barnebyer
SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn, uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. De har egne sider med fagstoff for barnehage og skole.

MR - siden ( Den Norske Helsingforskomitè)
Her finner du temasider, ideer til hvordan man kan undervise om menneskerettigheter, og fagstoff om rasisme.

Utfordringer til deg

 1. Gjør deg kjent på nettstedene over.
 2. Noter ned adresser på andre gode nettsteder du finner.
 

Relatert innhold

Faglig