Fagstoff

Hvordan kan vi bruke kultur og religion som pedagogiske ressurser?

Publisert: 08.12.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Ulik- men lik

Rammeplanen for barnehager sier at barn har rett til å få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i de livssynene som er representert i barnehagen.

 

bildet viser kake med lysFeiring 

 

bildet viser en liten kakeKake

 

De fleste religioner har sine egne fester, høytider og seremonier. Det gir oss en god anledning til å gi barna et spennende gløtt inn i kulturene til lekekameratene. Samtidig bidrar det til å styrke egenidentiteten hos barna når høytider og seremonier i kulturen deres blir markert. De føler at de er verdt noe, og kjenner seg stolte.

Barnehagen skal ikke drive forkynnelse av en bestemt religion. Religiøse merkedager er likevel gode anledninger til å samle barna for å markere høytidene i fellesskap. Slike markeringer skal bare inneholde aktiviteter på barnas premisser, og ellers brukes til å formidle fagstoff om den aktuelle religionen eller høytiden.

Antirasistisk senter lager hvert år en kalender med merkedager for mange ulike religioner og kulturer. Kalenderen finner du på hjemmesiden til Antirasistisk senter. Følg lenken.

I lenkesamlingen finner du noen fagstoffsider med ideer til aktiviteter og virkemidler som du kan utnytte pedagogisk i en flerkulturell og flerreligiøs sammenheng. Vi har prøvd å gruppere dem, men de kan naturligvis kombineres på kryss og tvers. Her er det bare fantasien som setter grenser!

 

 

bildet viser et veiskilt med en g-nøkkel i et åpent landskapMusikkutrykk 

 

 

Utfordringer til deg

   

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold