Fagstoff

Metaller

Publisert: 28.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Metaller: En arbeidstaker setter en ingot av platina inn i en boks

Metallene er den største gruppen av grunnstoffer.


Se oversikt over


StålstengerStålstenger
Fotograf: Ina Fassbender
 

 
Smelting av aluminium. Elkem Aluminiumsverk, Mosjøen. Smelting av aluminium. Elkem Aluminiumsverk, Mosjøen.
Fotograf: Bjørn Sigurdsøn
 

Stabler med jernkveilerStabler med jernkveiler
Fotograf: Ajay Verma
 

 

Fra gammelt av har man delt grunnstoffene i metaller og ikke-metaller. Av omtrent 110 grunnstoffer er cirka 80 metaller, men grensen mellom metaller og ikke-metaller er ikke skarp.

Både i fast og flytende tilstand har alle rene metaller en karakteristisk metallglans. De er grå eller sølvhvite med unntak av kobber som er rødbrunt, og gull som er gult. Karakteristisk for metaller er også at de er ugjennomsiktige. De fleste metallene er seige og lar seg hamre eller valse til tynne plater og trekke ut til tynne tråder. (Kilde: Store norske leksikon)

Metaller leder varme og elektrisitet, både i fast og flytende tilstand. Dette skyldes at atomene holdes sammen av sterke krefter.
Årsaken er at de har «mistet» elektroner som svever fritt imellom atomene. I en metallisk binding har atomene mistet elektroner og blir positivt elektrisk ladet. Egentlig vil derfor atomene frastøte hverandre som to like magnetpoler, men de negative elektronene svever omkring og binder det hele sammen som «lim».

Kreftene som holder atomene sammen, er så sterke at tråd på tykkelse med lillefingeren din kan holde en last på 15 tonn. Vi kan lage legeringer som klarer både mer og mindre.

Det er på grunn av de frie elektronene at metaller leder elektrisk strøm. Setter vi et elektrisk spenningstrykk over en metallstav eller en kabel, vil de frie elektronene løpe mot positiv pol.

Det er vanlig å dele metallene i lettmetaller og tungmetaller. Videre deles metallene i edle og uedle metaller, avhengig av evnen de har til å reagere med oksygen.

Rene metaller brukes sjelden alene, men blandes ofte med flere typer av metalliske grunnstoffer i såkalte metallblandinger/legeringer. Årsaken til dette er behovet for å oppnå bestemte egenskaper i sluttmetallet.

I grove trekk kan vi si at en legering er en blanding av metaller (to eller flere stoffer der ett er et metallisk stoff). Legeringen får andre egenskaper enn de opprinnelige metallene hver for seg.

Relatert innhold