Fagstoff

Elektromagnetiske bølger

Publisert: 26.05.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Lommelykt

Vi bruker uttrykket «elektromagnetisk» om stråling av alle typer fotoner fordi vi oppfatter den som en kombinasjon av svingende elektriske og magnetiske felter. Det hele beveger seg framover med lysets fart som en bølge.

Image showing the thumbnail for content named \"Lys\"eForelesning om lys
Leverandør: Amendor
 

 

 

Image showing the thumbnail for content named \"Lyset til stjernene\"eForelesning om lyset til stjernene
Leverandør: Amendor
 

 

 

Simulering og oppgaver: Emisjon elektronsprang.  

 

 

Image showing the thumbnail for content named \"Spekteranalyse\"Simulering og oppgaver: Spekteranalyse.
Leverandør: Amendor
  

 

 

Laser i bøyd vannstråle. 

 

Bølger

Elektromagnetisk stråling oppstår alltid når elektriske ladninger endrer fart eller retning, det vil si når de blir akselerert. I en radio- eller TV-sender svinger elektronene i antennen fram og tilbake. De blir akselerert og sender ut elektromagnetiske radio- eller TV-bølger.

Laserlys i vann. Foto..Laserlys i vann.  

Det oppstår fotoner på andre måter også. Fotonene fra lysende gasser, slik som fra nordlyset, kommer fra atomene når elektronene hopper fra ett energinivå til et annet med lavere energi.

 

Bølgelengde

I tillegg til energien er også bølgelengden en viktig egenskap ved bølger.

Det elektromagnetiske spekteret. Illustrasjon.Spekter og bølgelengde   

Enheten for bølgelengde er meter, m. For lysbølger er bølgelengdene så små at det er mer vanlig å bruke milliondels meter med symbolet μm = 10-6 m (mikrometer) eller en milliarddels meter med symbolet nm = 10-9 m (nanometer).

Farger, bølgelengde og energi

Fotonene i forskjellige farger har forskjellig energi og bølgelengde. Vi ser av tabellen under at fotonene med den største energien har den minste bølgelengden, og de med den minste energien har den største bølgelengden. Stor bølgelengde svarer altså til liten energi, og liten bølgelengde svarer til stor energi.


Farger Energi (aJ) Bølgelengde (nm)
Rød 0,25 - 0,30 650 - 800
Orange 0,30 - 0,33
600 - 650
Gul 0,33 - 0,36 550 - 600
Grønn 0,36 - 0,40
500 - 550
Blå 0,40 - 0,44
450 - 500
Fiolett 0,44 - 0,50
400 - 450

Tabellen viser bare den synlige delen av det elektromagnetiske spekteret. Det fortsetter på begge sider av det synlige området. Radiobølger kan ha bølgelengder på flere kilometer og forsvinnende lite energi, mens bølgelengden for fotonene i røntgenstråling kan være brøkdeler av en nanometer, og energimengden svært stor.

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig