Fagstoff

Omsorgssvikt

Publisert: 29.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Jente balanserer på lysstripe

Noe av det største i livet er å bli foreldre. Det er noe vi hører ofte, og det forteller oss hvor fantastisk det er å få barn. Det er noe stort som overgår det meste.

De aller fleste barn opplever å være ønsket og elsket og vil få en trygg og god oppvekst, men en del barn opplever dessverre det motsatte.

bildet viser en hånd mot rødt rutenettHjelp  

 

Det er aldri barnas skyld at omsorgen svikter. Hvis voksne gjør seg skyldig i overgrep, er det de alene som er ansvarlige for overgrepene

 

bildet viser en familie foran tvVi liker å tro at alle barn lever i en lykkelig familie

Omsorgssvikt

 

Når vi snakker om barn som utsettes for omsorgssvikt, er det barn av foreldre som av en eller annen grunn ikke klarer å ta godt nok vare på barna sine.

Alle barn knytter seg til omsorgspersonene sine, men de knytter seg til dem på ulikt vis. Barn som opplever omsorgssvikt, utvikler etterhvert en utrygg følelse overfor omsorgspersonene eller tilknytningspersonene sine.

Barn har med seg en fantastisk evne til å utvikle seg, og de modnes hvis de kan knytte seg til omsorgsfulle voksne. Barnet trenger mat og stell, og det trenger noen som legger merke til hvordan det har det, og bryr seg om hvordan verden ser ut for barnet. Barnet tar skade hvis det ikke får disse viktige behovene dekket, eller hvis det utsettes for vold eller utnyttes av voksne. Voksne personer i barnets omgivelser har en stor innvirkning på hvilken oppvekst det får.

Definisjon

Med omsorgssvikt forstår vi at foreldre eller de som har omsorgen for barnet, påfører det fysisk eller psykisk skade eller forsømmer det så alvorlig at barnets fysiske eller psykiske helse og utvikling er i fare.

Kempe 1979, Killén 2004, Lundén 2004

Risikogrupper

Dessverre foregår omsorgssvikt og mishandling i alle lag av befolkningen, og det er av den grunn vanskelig å peke på noen bestemte grupper som er overgripere. Allikevel er det noen som er mer utsatt enn andre for å komme i risikogruppen.

 • Noen foreldre har selv vært utsatt for omsorgssvikt. De har hatt en så vanskelig oppvekst at de ikke selv har lært hvordan man gir god omsorg. Barna deres er i større fare enn andre.
 • Foreldre kan selv ha så store problemer at de ikke ser barnas behov. Et eksempel kan være foreldre med rusproblemer.
 • Barn av psykisk syke foreldre er en utsatt gruppe.
 • Foreldre som har barn med vanskelig temperament, og som det er vanskelig å håndtere, blir oftere overgripere.
 • Barn som blir født for tidlig, er en risikogruppe.
 • Barn med funksjonshemminger er en risikogruppe.
 •  

  Utfordringer til deg

   

Oppgaver
Relatert innhold