Fagstoff

Stråling og radioaktivitet

Publisert: 23.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Nordlys i Canada

I de siste årene har vi fått mye ny kunnskap om solsystemet og verdensrommet, ikke minst takket være teleskopet Hubble. Et annet spennende forskningsprosjekt er Large Hadron Collider (LHC), bygget og drevet av CERN. LHC vil skaffe mye ny viten de nærmeste årene, og det er spesielt interessant for naturfag i videregående skole, fordi det her blir lagt vekt på temaene stråling og radioaktivitet.

Radioaktive strålingstyper. Illustrasjon.Radioaktive strålingstyper.  

 

 

 

Læreplanen sier at du skal kunne dette

Yrkesfag, VG1

Ingen av kompetansemålene.

Påbygging, VG3

  • forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
  • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola
  • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
  • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
  • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
  • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
  • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet

Studiespesialiserende, VG1

Alle ovenstående kompetansemål.

"Hovedområdet dreier seg om sammenhenger mellom naturfaglige fenomener, og om hvordan mennesker har lært seg å utnytte ulike fenomener og stoffer. Området omfatter sentrale områder fra fysikk, kjemi og geofag. Det viser hvordan stoffer er oppbygd og reagerer med hverandre, og det behandler fenomener som lyd, lys, elektrisitet, magnetisme og energi. Vårt eget solsystem, jordas plass, det ytre verdensrom og forskning og teknologi blir også behandlet.

 

I Vg1 er dette hovedområdet splittet opp og kalt energi for framtiden og stråling og radioaktivitet som uttrykk for vektlegging innenfor hovedområdet."

 

Læreplanen i naturfag

Relatert innhold

Faglig

Fagstoff

Til fordypning