Fagstoff

Rettlinjet bevegelse

Publisert: 29.09.2010
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Retlinjet bevegelse dekker emner slik som fart og akselrasjon. Ved konstant akselrasjon kan man utlede et sett med bevegelsesligninger som gjelder for objektet.

Relatert innhold

Generelt