Fagstoff

Rettlinjet bevegelse

Publisert: 29.09.2010

Retlinjet bevegelse dekker emner slik som fart og akselrasjon. Ved konstant akselrasjon kan man utlede et sett med bevegelsesligninger som gjelder for objektet.

Relatert innhold

Faglig

Generelt