Fagstoff

Mekanikk

Publisert: 21.01.2010

Mekanikk er den grenen av fysikken som beskriver bevegelser. Innen romfysikk har vi behov for å forstå bevegelser til raketter, satellitter og planeter, men også partikkelbevegelser som opptrer f.eks. i solvinden eller bevegelser i atmosfæregassene. Vi skal i dette kapitlet diskutere sammenhenger mellom bevegelse, kraft, arbeid og energi. Bakgrunnskunnskap innen den klassiske fysikken vil bli brukt i mange av de etterfølgende kapitlene.

Når du har gjennomgått temaet skal du ha nådd følgende mål:

 • ha kjennskap til det internasjonale systemet for måleenheter (SI-systemet)
 • kunne forklare forskjellen mellom skalare størrelser og vektorstørrelser og kunne gi eksempler
 • kunne summere og dekomponere vektorer grafisk
 • kunne utføre beregninger for rettlinjet bevegelse, spesielt bevegelse med konstant akselerasjon
 • kunne forklare Newtons tre lover og kunne anvende dem i ulike sammenhenger
 • kunne forklare forskjellen mellom masse og tyngde
 • kunne utføre enkle beregninger av arbeid og energi
 • kunne formulere Keplers lover og kunne anvende dem på planet- og satellittbevegelse
 • kunne anvende Newtons gravitasjonslov
 • kjenne til unnslipningsfart og frigjøringsarbeid fra tyngdefelt

 

SI-systemet

SI-enheter (Système International d’Unités) som er basert på 7 grunnmåleenheter - slik det er bestemt i det internasjonale system for måleenheter. Alle andre måleenheter i fysikken er sammensatt eller avledet av disse 7 måleenhetene:

 1. kilogram (kg) for masse
 2. meter (m) for lengde
 3. sekund (s) for tid
 4. kelvin (K) for temperatur
 5. ampere (A) for elektrisk strøm
 6. mol (mol) for stoffmengde
 7. candela (cd) for lysstyrke