Fagstoff

Identitet, selvbilde og selvfølelse

Publisert: 13.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Symboler

Å ha en identitet er å vite hvem man er som menneske. Selvbildet er en viktig del av identiteten vår. Det dreier seg om hvordan vi ser på oss selv, på godt og vondt.

I lenkesamlingen finner du lenker til temaet identitet på Vg1 helse- og oppvekstfag og på sidene til samfunnsfag.

Å etablere en egen identitet er viktig. Kjønn, alder og kulturelle forhold spiller inn her.

 

Identitetsskjema. Illustrasjon.Figur: Jan Erik AuenIdentitet 

 

Hva former identiteten din? Vi er alle utstyrt med en samling gener som danner grunnlaget for utseendet vårt, og de kan dessuten spille en rolle i utviklingen av personlige egenskaper. Men vi har alle vår egen livshistorie, som gjør oss til den vi er i dag, og framtiden formes av de mulighetene vi får, og de valgene vi gjør selv.

 

Fingertrykk. Foto.Fingeravtrykk 

 

Teksten i denne spalten er hentet fra samfunnsfag sine sider om identitet, skrevet av Jan Erik Auen.

Intervju med sexolog

 Den seksuelle utviklingen vår henger sammen med alle andre sider av personligheten, som også utvikler seg gjennom hele livet. Å utvikle et godt selvbilde, bli trygg på hvem vi er, bli trygg på andre, mestre sosiale ferdigheter, gjøre seg kjent med egen kropp og oppleve følelsesmessig tilknytning til andre er eksempler på utviklingsprosesser som kan hjelpe oss til å få et godt liv på mange områder, også seksuelt. Det er viktig at barn får lov til å være den de er. Samtidig er det også viktig for utviklingen at barn opplever at de kan være betydningsfulle for andre i et fellesskap. Slik lærer barn at de har rett til å være seg selv, men at de som mennesker også kan ha stor betydning for andre. Begge deler er viktige for oss som helhetlige mennesker.

I lenkesamlingen finner du mer fagstoff om

  • kjønnsidentitet
  • utvikling av seksuell identitet

 

Utfordringer til deg

Oppgaver
Relatert innhold