Fagstoff

MOT

Publisert: 06.12.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Samarbeidspartnere

MOT er en organisasjon du som barne- og ungdomsarbeider vil kunne komme til å samarbeide med enten du jobber i skole eller på andre arenaer der barn og unge oppholder seg. Informasjonen under er i stor grad hentet fra MOT sin hjemmeside.

MOTs Grunntanke:
Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet.
Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre.
Drive holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter.


MOTs Grunnantagelser:
Mot er den viktigste egenskapen et menneske har.
Mennesket er skjørt og sårbart - og er et produkt av sin oppvekst og sine omgivelser.
Mennesket er robust og motstandsdyktig - og kan bestemme sin egen fremtid uavhengig av sin fortid.


MOTs Grunnverdier:

Mot til å leve
Mot til å bry seg
Mot til å si nei

 

Mot sin logo  

MOTs mål

  • Robuste ungdommer som tar bevisste valg og tror på egne krefter
  • Varme og trygge miljø der ungdom gjør hverandre verdifulle, og forskjeller aksepteres

MOTs Visjon
Varmere og tryggere oppvekstmiljø
Fire unge kvinner løper hånd i hånd. Foto.Hender 

MOTs filosofi består av tre hovedelementer: Grunntanke, Grunnantagelser, Grunnverdier.

MOT-filosofien har sine røtter fra 1977 og inspirasjonen har vært å utvikle en livsfilosofi. Denne filosofien kan hjelpe unge mennesker til å føle seg trygge og verdifulle, tenke selv og ta vare på sine evner og talenter. Den kan bevisstgjøre de unges støttespillere på hvor viktige de er for barn og ungdom og bygge et fundament for et positivt samfunnsliv.

Gjennom MOTs skolebesøk og holdningsarbeid får ungdom verktøy til å gi positiv energi til seg selv og sine omgivelser.

Det vesentligste i programmene til MOT er MOT-medarbeiderens møte med ungdom, flere ganger per år, gjennom tilstedeværelse. I perioden 1997-2007 har MOT-medarbeidere styrket motet til mer enn 110.000 ungdommer. Det viser svar fra ungdom i eksterne evalueringer.

I tillegg har disse MOT-medarbeiderne foredrag og møter med ungdommens viktigste støttespillere, foresatte og lærere i skolen, og trenere og ledere i fritidssektoren.

MOT i ungdomsskolen

MOT i ungdomsskolen er et helhetlig pedagogisk program der elevene møter MOT 15 ganger over 3 år. Alle besøkene har forskjellig innhold, og tar sikte på å skape et godt miljø gjennom å bevisstgjøre og trene ungdommene i samhandling og kommunikasjon, i det å sette grenser for seg selv og respektere andres grenser, å fokusere på det positive og rose seg selv og andre og å skape mestringsfølelse og gi hverandre følelser av å være betydningsfulle og verdifulle.

MOT i videregående skole

MOT i videregående skole er et helhetlig pedagogisk program der elevene møter MOT i forskjellige sammenhenger i løpet 3 år. Besøkene bygger videre på programmet i ungdomsskolen, der ungdommene får trening i å bruke MOTs kommunikasjonsverktøy til daglig, i å ha mot til å bry seg, si nei og til å leve.
MOT i videregående er fra 2010 og bygger på prinsippet om at ungdom skal formidle budskapet til ungdom. Derfor kan elever i vg2 søke om å bli Ungdom Med MOT (UMM). Disse blir skolert (3 dager) og vil fungere som en miljøgruppe resten av skoleåret de går vg2. Når de starter på vg3 vil de gå inn i vg1-gruppene og kjøre 4 MOT-besøk i hver gruppe. I tillegg vil russen ha egne russebesøk som kjøres av skolens MOT-informatører. Enkelte videregående skoler kjører også et eget ”Nettvettbesøk”.

MOT i fritid

MOT i fritid er et verktøy i kultur- og verdibygging blant ungdom og voksne på deres fritidsarena. MOTs programmer i skolene suppleres av MOTs tilstedeværelse på fritidsarenaen. Fritiden blir en treningsarena der ungdom i stor grad får sette MOT-verktøyene de lærer om på skolen ut i livet.

MOTs historie

Det startet med en lidenskap og en drøm - en lidenskap for mennesket og en drøm om å bli skøyteløper. Deretter ble det til en idé, og to skøyteløpere som ønsket å styrke ungdoms mot.

MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere. Initiativtakere var skøyteløperne Johann Olav Koss og Atle Vårvik. Les mer om historien på MOT sine sider.

Det noe originale navnet ”MOT” ble valgt fordi det ligger en stor styrke i det. Mot er den viktigste egenskapen et menneske kan ha, fordi den er en garanti for de andre egenskapene og verdiene vi ønsker å stå for, og for vår integritet.

 

 

 

Utfordringer til deg

 

Relatert innhold

Generelt

  • MOT (Ekstern ressurs)