Fagstoff

Tverrfaglig samarbeid

Publisert: 06.12.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Samarbeidspartnere

For å gjøre en god jobb som barne- og ungdomsarbeider har du behov for et nettverk av samarbeidspartnere. Du har behov for å samarbeide både med de andre som jobber på samme arbeidsplass som deg og med eksterne personer og instanser.

To menn bærer en metallramme mellom seg. foto.Sammen blir vi sterke  

 

Puslespill-brikker. Foto.Samarbeid kan sammenlignes med et puslespill der alle brikkene må på plass for å gi en helhet  

 

 

Gutt som bærer en jente på ryggen. Illustrasjon.Samarbeid
Opphavsmann: Milestep
 

 

På Vg1 helse- og oppvekstfag lærte du om både samarbeid og tverrfaglig samarbeid. Dette skoleåret skal du lære mer om de samarbeidspartnerne som er aktuelle når du jobber med barn og unge, og du skal lære noe om ditt ansvar i forhold til dette samarbeidet.

Sitat

Der skal ikke stor skarpsindighet til for å innse, at når to mennesker drøfter en ting sammen, må der komme mer ut derav enn om hver tenkte alene for seg.

Kilde: Alexander Kjelland/ordtak.no

Puslespillbrikker som symboliserer samarbeid. Illustrasjon.Samarbeid 

Tenk over

  1. Hvilket kompetansemål i læreplanen sier at du skal jobbe i samarbeid (internt og eksternt)?
  2. Lag et tankekart over det du kan om samarbeid fra før. Ta fram tankekartet mot slutten av skoleåret og se om du har lært noe.
  3. Bruk bildene på siden som inspirasjon til en tekst om samarbeid når du er barne- og ungdomsarbeider.
 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt

Relatert innhold