Oppgave

Herder og folkeånden

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017

Fra Telemark malt av Erik Erenskiold 1883Fra Telemark er malt av Erik Werenskiold i 1883.  

Oppgaver om Johann Gottfried Herder

Les fagartikkelen På leiting etter den norske folkesjela (relatert) og svar på spørsmålene:

  1. Hvem var Herder? Lag en beskrivelse av ham ut fra hva du vet om ham.
  2. Gjør rede for Herders syn på hva som bør være utgangspunkt for en nasjonalstat.
  3. Hva menes med begrepet "folkeånd" eller "folkesjel"? Er dette begreper man bruker i dag? I så fall, betyr de det samme i dag som på Herders tid?
  4. Hvorfor er Herder sentral for "det norske prosjektet"?

Oppgaver om nasjonalromantikken

Herders tenkning var sentral for det som har blitt omtalt som nasjonalromantikken.

 

Les fagartikkelen om nasjonalromantikken i Store norske leksikon:

Svar på følgende oppgaver:

  1. Hva kjennetegner nasjonalromantikken?
  2. Hvilke eksempler på nasjonsbyggende arbeid finner du i teksten?
  3. Til slutt: Hvilken sammenheng ser du mellom det du har lest om Herder, og det du har lest om nasjonalromantikken?

 

Relatert innhold

Faglig