Fagstoff

Varmestyring i bolig

Publisert: 05.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Mann som sitter i en vinduskarm. Foto. Hensikten med og bakgrunnen for varmestyring i en bolig er selvfølgelig å opprettholde en behagelig temperatur. Det finnes mange måter å gjøre dette på.

Termostat

Det mest brukte i dag er termostat. Termostaten regulerer varmen etter behovet i det aktuelle rommet.

 

Mer informasjon om Termostat

ReguleringsbryeterReguleringsbryter9

Reguleringsvender

Videre har vi reguleringsvender. Denne typen styring er nok ikke den mest brukte i dag, men vi kan ofte komme bort i denne i litt eldre hus.

 

Man bruker reguleringsvendere for å styre varmekabler, reflektorovn og varmtvannsbereder. Det forutsettes at alle disse komponentene har TO ELEMENTER. Det finnes også andre reguleringsvendere, som for eksempel styrer platene på en komfyr.

 

Reguleringsvender er ikke den formen for varmestyring som er mest brukt i dag, men det finnes mange slike "i de tusen hjem".

 

Mer informasjon om Reguleringsvender nr. 9 og Reguleringsvender nr. 29

Av/på-bryter

Av/på-bryter kan også brukes på varme, men er også en type styring som ikke er mye i bruk i dag. Bakgrunnen for dette er at denne metoden ikke kan styre varmen i mer enn to trinn (ingenting–fullt). Dette er veldig dårlig for økonomi, miljø og inneklima.

Stjerne/trekant-styring

Stjerne/trekant-styring kan bli brukt, men kan ikke brukes mye i bolig (kan brukes til snøsmelteanlegg). Dette styringssystemet forutsetter at varmekilden er trefaset, noe som ikke er vanlig i bolig.

Andre styringer

Termostat med forskjellige eksterne sensorer, som til (ute)luft, frost, nedbør osv., brukes ofte i snøsmelteanlegg, men vil ikke bli omtalt her siden dette blir stoff for VG2.

I tillegg finnes mange styringssystemer som blant annet styres av mobiltelefon og PC osv. Dette vil bli mer omhandlet i læringsoppdrag ENØK.