Oppgave

Oppdrag 1: Tett på teksten

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017

Kollasje: Norsk språkreformasjon  

Les teksten Eget språk – egen nasjon! (relatert)  og svar på spørsmåla:


  1. Hvorfor var det viktig for Norge å få et eget norsk skriftspråk etter 1814?
  2. Hva mente Henrik Wergeland vi kunne gjøre for å få et norsk skriftspråk?
  3. Hva mente Ivar Aasen vi kunne gjøre for å få et eget norsk skriftspråk?
  4. Hvilken tredje løsning blei foreslått i språkspørsmålet?
  5. Til slutt: Hva mener du selv ville ha vært den beste løsninga? Begrunn svaret ditt.

 

Relatert innhold

Faglig