Fagstoff

Det normative kulturbegrepet

Publisert: 13.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Møbelmesse

En normativ kulturforståelse (norm = regel, målestokk) forutsetter at det finnes en felles målestokk for eksempel for kunstnerisk kvalitet og menneskelig vekst. For at det skal kunne tales om god og dårlig kultur, finkultur og ukultur, må vi ha et felles verdimål. Vi har lært at kulturbegrepet har mange betydninger, og at det er vanskelig å bli enige om hva kultur er. Da kan vi tenke oss at det må bli enda vanskeligere å avgjøre hva som er godt og dårlig. La oss allikevel gjøre et forsøk.

Rett eller galt? Godt eller dårlig?

Vi har sett at ikke alle kulturer er like. De vil variere fra samfunn til samfunn. Det som kan synes riktig for én folkegruppe, er kanskje helt upassende eller galt for en annen. Det unike i hver kultur er det vi refererer til som normativt for den aktuelle kulturen. Aktiviteten eller skikken forholder seg til de aktuelle normene i kulturen. Selv om vi skal være forsiktig med begrepet «normal», kan vi si at man ser på hva som er normalt innenfor hver kultur. Slik kan andres kultur vurderes som «unormal».

Kulturfilter kan enkelt defineres som de brillene vi ser på kultur igjennom. Disse brillene er det ikke så enkelt å ta av seg, slik som vi kan gjøre med et par solbriller. Det er fordi de brillene vi ser på andre kulturer igjennom, er farget av våre verdier og normer. Vi måler den andre kulturen opp mot vår egen og vurderer den kvalitativt som riktig og god (stemmer med vår egen kultur) eller gal og dårlig (stemmer ikke med vår kultur). Du skal lære mer om kulturfilter senere.

Hvem bestemmer hva som er normen?

Vi har sett at en norm vil være en verdimålestokk. Normative kulturelle verdier vil være holdninger og atferd som er høyt verdsatt og utbredt innenfor en kultur. Se på disse eksemplene fra helsevesenet i Latin-Amerika:

 

Innenfor latinamerikansk kultur har man en sterk tro på skjebnen (fatalisme). Derfor er det ikke uvanlig at latinamerikanere kan motsette seg legebehandling; ens skjebne er allerede avgjort, og behandling gjør ikke noen forskjell fra eller til.

Respekt er en viktig verdi i latinamerikansk kultur. En familie kan føle at de ikke er behandlet med verdighet på et bestemt sykehus, og kan nekte å dra tilbake til det aktuelle sykehuset.

 

Spørsmål: Hvem bestemmer i dette tilfellet hva som er normen? Hva er normen?

 

Før i tida var det gjerne den kulturelle eliten som satte normene for hva som var bra og «dannet». Opera og klassisk musikk var for eksempel ansett som finkultur, mens jazz og popmusikk var ukultur.

Moderne medie- og massekommunikasjon har problematisert dette. Hvis vi kaller det som andre liker, for ukultur, har vi felt en dom over dem. Finnes det for eksempel et verdimål som er gyldig både for opera og såpeopera?

Hva som er bra, dårlig, fint eller ikke fint, defineres gjerne av noen med makt. Vår historie gjennom kolonimakt og posisjon i verdenssamfunnet gjorde det mulig for Europa å sette seg selv på toppen som «dannede» og «siviliserte», mens man plasserte andre folkeslag på bunnen som «primitive" og «kulturløse».  Det betyr ikke at alle europeere ble sett på som like «dannede». Nasjonalstaten i Norge har eksempelvis tradisjonelt sett ned på samenes kultur. Et viktig virkemiddel for å fornorske samene, var å forby samisk i skolen. Forbudet ble først opphevet i 1950-årene.

Oppgaver

 1. Drøft hvilke konnotasjoner disse ordene har. Er de negative eller positive?

  primitiv
  dannet
  sivilisert
  ukultur
  kulturløs
  finkultur
  populærkultur

 2. Når man sier om en annen kultur at den er «primitiv», er det et uttrykk for en normativ kulturforståelse.
  På hvilken måte?
  Hva ligger bak når vi sier om en annen kultur at den er primitiv?
  Hvordan henger dette sammen med verdisyn?
 3. Er det riktig å lage en skala over leveformer, slik som det tidligere ble gjort innenfor vitenskapen, der man satte «primitive», «kulturløse» folkeslag på bunnen og de «dannede» og «siviliserte», hvor europeerne hørte hjemme, på toppen?
  Er alle kulturer like bra og like dårlige?
 4. Norges behandling av samene og deres kultur blir gitt som eksempel på hvordan en kultur definerer seg som bedre enn en annen.
  Kjenner du til flere slike eksempler, der en majoritetskultur ser ned på en minoritetskultur?
 5. I India praktiserte man en tradisjon som har vært kalt enkebrenning. Når en stormann døde, så ble enken brent levende på kremasjonsbålet sammen med liket av mannen. En slik skikk vil kollidere med norsk rettsoppfatning.
  Er norsk rettsoppfatning normativ?
Relatert innhold

Generelt