Fagstoff

Kort om innholdet i romfysikken og dens historie

Publisert: 21.01.2010

Dette temaet inneholder:

  • Jordas magnetfelt
  • Nordlyset
  • Ionosfæren - den øvre atmosfære
  • Klassisk fysikk
  • Relativitetsteorien