Fagstoff

Kort om innholdet i romfysikken og dens historie

Publisert: 21.01.2010
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Dette temaet inneholder:

  • Jordas magnetfelt
  • Nordlyset
  • Ionosfæren - den øvre atmosfære
  • Klassisk fysikk
  • Relativitetsteorien