Oppgave

Helvetet i moderne medietekster

Publisert: 26.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Illustrert bokside fra Den gudommeliege komedie.Faksimile.Illustrert utgave av Dantes diktverk «Den gudommeliege komedie»   

Ikon for å se film. Illustrasjon.  

 

Oppgave 1

Spillet Dante's Inferno bygger på Dantes diktverk Den gudommelige komedie.

Se på PlayStation-klippet PlayStation 3 Dante's Inferno.

NB! Dataspillet har 18-årsgrense.

 1. Hvilke likhetstrekk finner du mellom Dantes skildring av helvetet i Den guddommelige komedie og helvetet slik det framstilles i Dante's Inferno? 
 2. Kjenner du til andre filmer og dataspill som bygger på tekster fra norsk eller europeisk middelalder?
 3. Hvorfor er det populært å bruke allusjoner til middelaldertekster i underholdningsindustrien i den vestlige verden i dag?
 

Ikon for søk. Illustrasjon.  

 

ordet helvete brukt i ulike sammenhenger. Kollasj.   

Oppgave 2

 • Skriv inn søkerordet «helvete» i søkefeltet i nettavisenene VG og Vårt Land.
 • Skriv ned titlene på fem avisartikler i hver avis som inneholder ordet helvete.
 • Hva handler artiklene om?
 • I hvilken betydning er begrepet helvete brukt?
 • Er det forskjell på hvilket innhold som legges i begrepet helvete i de to avisene?
 • Hva består i så fall forskjellen(e) i?
 

Ikon for pararbeid. Illustrasjon.  

 

Oppgave 3

En enkét er et intervju der mange personer svarer på samme spørsmål.

 • Gå sammen to og to og lag en enkét der dere spør ti personer om hva de legger i begrepet «helvetet». Velg personer som tilhører ulike miljøer og aldersgrupper.
 • Presenter enkéten for klassen. Hva forteller alle enkétene om hvordan begrepet «helvetet» blir brukt i dag?
 
Oppgaver
Relatert innhold

Generelt