Oppgave

Sammenlign to middelaldertekster

Publisert: 26.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Dante og Vergil i Helvete. illustrasjon.Dante og Vergil i helvetet. Bildet er fra 1822, og det er malt av den franske kunstneren Eugène Ferdinand Victor Delacroix.    

 

Ikon for individuelt arbeid. Illustrasjon.

 

 

Nytige nettekster

 

Oppgave 1

 

Les fagtekstene om visjonslitteratur, Divina Commedia (Den guddommelige komedie) og Draumkvedet. Dersom du trenger mer informasjon for å løse oppgavene, kan du også lese fordypningstekster om temaet på Internett. 

 

  1. Hvilke tre stadier er dødsriket delt inn i i Draumkvedet og i Den guddommelige komedie?
  2. Hvor er disse forestillingene hentet fra?
  3. Finn eksempler på forestillinger i Draumkvedet som har opphav i norrøn mytologi.
  4. I Den guddommelige komedie er helvetet inndelt i ni sirkler. Hvem holder til der?
  5. Oppstigninga gjennom skjærsilden er delt inn i sju terrasser. Hva er grunnen til det?
  6. Hvilke likhetstrekk finner du mellom skildringa av dødsriket i Draumkvedet og i Den guddommelige komedie?
 

Ikon for å snakke. Illustrasjon.  

 

Oppgave 2

 

Diskuter i klassen:

  • Fins det et liv etter døden?
  • Hva kan en bygge ei slik overbevisning på?
  • Og hva kan ei slik tro ha å si for handlingene våre her på jorda?
 
Oppgaver
Relatert innhold

Faglig