Oppgave

Hva kjennetegner fedrelandssangene?

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017

Skandinaviske flagg  

Oppgave 1

Velg en av disse fire norske fedrelandssangene:

  1. Hva slags syn på Norge kommer fram i teksten? Begrunn svaret med å vise til eksempel.
  2. Hvordan beskrives naturen? Hvilken effekt har det?
  3. Finn ord med positiv ladning og ord med negativ ladning. Finn eventuelt symboler og metaforer i tekstene. Har noen av disse ordene en nasjonsbyggende funksjon? Begrunn svaret.
  4. Hvis det er mennesker med i tekstene, hvilke egenskaper har de? Hvilket bilde får du av nordmannen i teksten?
  5. Diskuter til slutt: Hvordan fungerer teksten nasjonsbyggende?

 

Oppgave 2

Sammenlikn den norske fedrelandssangen du har valgt, med enten den svenske nasjonalsangen, Du gamla, du fria, eller den danske nasjonalsangen, Der er et yndigt land .

 

  1. Hvordan beskrives henholdsvis Danmark eller Sverige i disse landenes nasjonalsanger?
  2. Hvilke egenskaper ved landet legges det vekt på?
  3. Har teksten bare et nasjonalt perspektiv, eller finnes det andre perspektiv i teksten?
  4. Diskuter – er denne teksten like nasjonsbyggende som den norske du sammenligner den med?