Fagstoff

Romfysikk – det spennende fysikkfaget

Publisert: 21.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Forord

 

Dimensjoner og avstander som vil bli brukt i romfysikken.Dimensjoner og avstander som vil bli brukt i romfysikken.
Opphavsmann: Narom

 

Disse digitale læremidlene er skrevet etter den nye læreplanen i faget romfysikk for landslinjen Vg3 Romteknologi. Læremidlene inneholder følgende temaer:

 • Romfysikk - det spennende fysikkfaget
 • Mekanikk
 • Atom- og kjernefysikk
 • Elektromagnetiske felt og elektromagnetisk stråling
 • Elektromagnetisk stråling og partikkelstråling fra sola
 • Atmosfærens sammensetning og egenskaper
 • Klima og miljøfysikk
 • Jordas permanente magnetfelt
 • Nordlysfysikk
 • Astrofysikk
 • Atmosfære-, ionosfære- og nordlysinstrumente
 • Formler og tabeller

 

En detaljert omtale av hva som registreres og målemetoder for instrumenter ved Andøya Space Center (ASC), finnes i temaet "Atmosfære-, ionosfære- og nordlysinstrumenter". "Formler og tabeller" inneholder en liste over konstanter, måleenheter og formler som er aktuelle innenfor romfysikk. Innledningen gir en kort oversikt over hva romfysikk handler om. Ellers følger opplegget det som er standard for lærebøker i fysikk. Viktige definisjoner, naturlover og konklusjoner finnes i hele teksten. I tillegg finnes korte sammendrag – som en slags huskeliste.  Det er viktig å regne gjennom oppgavene – som står til slutt i hvert tema, for å komme bedre inn i fysikken. Når teksten er lest og forstått, vil sammendragene være spesielt viktige for en hurtig repetisjon.

I romfysikken må vi arbeide både med meget store og knytt små dimensjoner og avstander for å forstå fysikken. For å få en følelse av dette enorme spranget i avstander fra atomkjerner (10−15 m) til en astronomisk enhet (1Au = 150 · 109 m), har vi tatt med en illustrasjon.

Flere steder finnes koblinger til fordypningsstoff. Dette er ikke pensum. Slikt stoff går litt dypere inn i et spesielt tema. Det viser f. eks. hvordan man matematisk kan komme fram til resultater som er gitt i teksten. Her finnes også forklaringer på kjente fenomener i naturen, samt korte historiske opplysninger.

Vi håper at mange vil studere tilleggsstoffet eller deler av det. Jo dypere en trenger inn i romfysikken, desto mer spennende blir faget.