Oppgave

Presentasjoner og foredrag

Publisert: 05.10.2009, Oppdatert: 18.09.2013

Oppgave

Oppsummeringsspørsmål

 1. Hva må du ha klart for deg før du begynner å arbeide med en presentasjon?
 2. Nevn noen informasjonskilder du kan bruke når du leter etter stoff til en presentasjon. I hvilke tilfeller må du være ekstra påpasselig med informasjonen du får, og hvorfor?
 3. Hva er en disposisjon?
 4. Hvilke deler bør en presentasjon eller et foredrag bestå av?
 5. Hva bør de enkelte delene inneholde – og hva ikke?
 6. Hva er "den gylne hånd"?
 7. Hvilke fordeler har tavle og kritt som hjelpemiddel?
 8. Hva må du unngå når du skriver på tavla under en presentasjon?
 9. Nevn noen fordeler ved å bruke PowerPoint og andre presentasjonsverktøy.
 10. Hva må du passe på hvis du vil lage en formålstjenlig og publikumsvennlig PowerPoint-presentasjon?
 11. Hva betyr ordet audiovisuelt? Og hva er et audiovisuelt hjelpemiddel?