NDLA

Kommunikasjon og kultur – innledning

Programfaget kommunikasjon og kultur 3 er ett av to programfag som bygger videre på kommunikasjon og kultur 1. Mens kommunikasjon og kultur 2 er mer tekstorientert, går vi i dette kurset i hovedsak ...

Forslag til årsplan i KK3

Dette er et forslag til årsplan. Titlene er klikkbare og vil føre deg direkte til tekstene og...

Les mer

Noen nyttige kommunikasjonsbegreper

Innenfor kommunikasjonsfaget bruker vi en del begreper. Noen ble du kjent med på KK1. Her får du...

Les mer

Å leve i ulike verdener

Kultur har med familie, kjønn, alder, språk, etnisitet, nasjonalitet, politikk, religion og mange...

Les mer

Det nasjonale og det globale

Striden om karikaturtegningene og ytringsfriheten og dens grenser belyser det vi skal fokusere på i...

Les mer

....
....
....
Kontakt oss