Oppgave

Tekstoppgave styrketrening

Publisert: 19.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Spørsmålene er hentet fra fagtekster og animasjonsfilm, se lenkesamling.

Sirkeltrening. Foto.Sirkeltrening  

 

jente tar kroppsheving. Foto.Styrketrening  
  1. Hvorfor er en utrent muskel svakere enn en trent muskel?
  2. Forklar forskjellen mellom statisk og dynamisk styrketrening.
  3. Hva vil du legge vekt på i styrketreningen når du er lite trent eller utrent? Stikkord kan være: Hvor ofte skal du trene? Dynamiskeller statisk trening? Maksimal eller utholdende trening?
  4. Hva er utholdende dynamisk styrketrening?
  5. Hva er utholdende statisk styrketrening?
  6. Hva er maksimal dynamisk styrketrening?
  7. Hvor ofte bør du trene styrke for å få framgang?
  8. I filmen om styrketrening, ser du at det har skjedd en del endringer med muskelen i løpet av treningsperioden. Hva har skjedd?
  9. Hvorfor bør alle trene styrketrening?
  10. Hva er sirkeltrening?
Relatert innhold

Faglig