NDLA

GEO (Geostationary Earth Orbit)

Satellitter i den geostasjonære bane, eller Clarke-banen som den også kalles, ble spesielt attraktiv for telekommunikasjon og kringkasting. Den dekker en stor del av jordkloden, og figuren viser ...

Historikk

Interessen for verdensrommet, og spesielt for stjernehimmelen, har alltid eksistert. Kinesiske...

Les mer

Nordlys / Polarlys

Den vitenskapelige utforskningen av nordlys i vårt land ble innledet i 1882-83 med en norsk...

Les mer

Magnetfeltet rundt jorda

Jordas magnetfelt er gitt av en magnetisk dipol med moment MT = 7,9 1015 Wb m. Den magnetiske...

Les mer

Datalagring og arkivering

Mottaking av telemetri innebærer nesten alltid overføring av store mengder måledata. Vurdering og...

Les mer

Kontakt oss