Fagstoff

Fiskekurs og filetering

Publisert: 28.04.2010, Oppdatert: 08.02.2012
Filetering laksefisk.png

Her finner du filmer og fagstoff som egner seg til bruk i undervisningen.

Alle filmene du finner her finnes også knyttet til fagsider under råstoff og produksjon i menyen. Når filmene er plassert på en fagside, er det vanligvis også knyttet oppgaver til filmene. Ønsker du å bruke oppgavene til en film må du finne fagsiden filmen er knyttet til.

Relatert innhold

Faglig