Video

Regnskogen og oljefondet (nå: Statens Pensjonsfond Utland) FBI/NRK

Publisert: 15.04.2010, Oppdatert: 18.12.2012