Fagstoff

Form

Publisert: 30.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

 

Formkontraster:

  • Positiv/ negativ
  • Konkav/ konveks
  • Statisk/ dynamisk
  • Geometrisk/ organisk
  • Framside/ bakside
  • Åpen/ lukket

Keramikk. Hender lager en krukke av leire. Foto.Keramikk. Hender lager en krukke av leire

Grunnleggende kunnskaper om form er et viktig uansett hvilke av design og håndverksyrkene du ønsker å gå videre med etter Vg1.

God formforståelse er viktig i alle håndverksyrker. Din evne til å se og vurdere form er bestemmende for kvaliteten på arbeidet ditt. Når vi arbeider med form, har vi en del grunnregler og virkemidler vi kan gjøre oss nytte av. Jo mer kunnskap vi har, desto bedre blir som regel resultatet.

Form og funksjon

Form har med funksjon å gjøre. En gjenstand må virke etter hensikten. I dag beundrer vi gamle gjenstander  (f.eks. redskaper) som var laget på gårdene, laget og utformet etter en funksjon og gitt en form som har vunnet fram etter flere hundreårs erfaring. Vi står altså igjen med det essensielle, og opplever formen som både riktig og vakker.

Ulike tider og ulike kulturer har sitt formuttrykk. En stol har en helt annen utforming i dag enn for 100 år siden, men den fyller samme funksjon. Form skal følge funksjon, god funksjon er vakkert. Derfor er dekor unødvendig. Men vi ser at vi også har behov for å leke oss med form og farge. Vi henter inspirasjon fra fortiden eller fremmede kulturer og smelter dette sammen til et moderne uttrykk.

Form i utvikling

Leire arbeid - form, Skedsmo vgs Form påvirker oss. Det ligger en opplagt sannhet i at vi opplever og undersøker en gjenstand ikke bare med øynene, men også med hendene. Og hvis farge oppleves med øynene, oppleves formen på begge måter.

Vi vil, bevisst eller ubevisst, ha form som står i en sammenheng. Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å produsere former som ikke var mulig før (f.eks. formen på biler, moderne arkitektur), men likevel søker og ønsker vi en tilhørighet med et eller annet, det være seg historie eller modernitet, som kjennes riktig. Det er tydelig at enkelte former har større appell til oss enn andre, selv med ganske små ulikheter – se for eksempel på designen til en bærbar datamaskin.

Virkemiddel

Du må kjenne virkemidlene og vite hvordan du treffer mennesker med din formsetting. Både form og farge er prisgitt moter, trender og tilfeldigheter. I det moderne produksjons- og forbrukersamfunnet er det ofte markedsføringen som er viktigst, ikke selve produktet. Men det finnes veldesignede produkter som overlever gjennom tidene likevel; eksempler er Poul Henningsens lamper, Arne Jacobsens møbler og tradisjonelle engelske tekanner.

 

Oppgaver
Relatert innhold