Fagstoff

Sammendrag av Føre var – Bærekraftig utvikling

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

 

Klode med mennesker. foto.Hvor mange mennesker kan kloden vår bære?  

 

Vi må tenke langsiktig. Lenke.Vi må tenke langsiktig. Flervalgsoppgave.   

 • Bærekraftig utvikling er en utvikling som dekker dagens behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter for igjen å kunne dekke sine behov.
 • Begrepet "bærekraftig utvikling" gjelder både miljø og fattigdom.
 • Fattigdom legger mange steder et stort press på miljøet ved at det blir drevet rovdrift på jord, skog og andre naturlige ressurser.
 • Føre var-prinsippet er et prinsipp som innebærer at vi ikke skal sette i gang med større inngrep dersom det er mulighet for at inngrepene medfører uakseptable konsekvenser for mennesker eller miljø.
 • Agenda 21 er en omfattende handlingsplan som skal være en veiviser til en bærekraftig utvikling i det 21. århundret.
 • Agenda 21 påpeker at det ikke-bærekraftige produksjons- og forbruksmønsteret i industrilandene er den viktigste årsaken til den pågående ødeleggelsen av det globale miljøet.
 • Verdenshistorien har mange eksempler på at menneskelig virksomhet har fått konsekvenser som ingen hadde forutsett. Likevekten i økosystemene forstyrres, og de store kretsløpene i naturen påvirkes. I dag er menneskenes påvirking på vårt felles livsmiljø mer omfattende enn noensinne.