Fagstoff

Kulturer og religioner som pedagogiske ressurser

Publisert: 27.05.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Ulik- men lik

I rammeplanen for barnehager (kapittel 1.3) heter det at toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen: «I barnegruppen kan de utvikle solidaritet med andre barn. Innlevelse i andre menneskers situasjon vil bidra til medmenneskelighet, solidaritet og toleranse. I et globalt perspektiv er det av stor betydning at barn utvikler nestekjærlighet og solidariske holdninger.» Dette er selvfølgelig verdier som også gjelder for større barn, både i og utenfor skolen.

 barn som leker.ilustrasjon.Lek i barnehagen  

 

Her er forslag til tema du kan bruke som ressurs i undervisningen:

 

 • høytider
 • nasjonaldager og merkedager
 • årstider
 • mat og kosthold
 • klesdrakter
 • musikk
 • språk
 • karneval
 • litteratur
 • foreldre

Barnehage og skole er en viktig arena for inkludering. Gjennom leken lærer barna seg å kommunisere med hverandre på tvers av kulturbarrierene. De lærer å ta hensyn til hverandre, de lærer å dele, vente på tur, samarbeide og inngå kompromisser. Å omgås barn med en annen hudfarge, en annen religion og et annet språk blir noe alminnelig og naturlig. Det kan forebygge fremmedfrykt, mobbing og rasisme senere i livet.

Barne- og ungdomsfagarbeidere skal legge vekt på å gi barna forståelse for andre kulturer og tradisjoner. Vi skal bygge opp respekten for menneskeverdet og støtte opp om retten til å være forskjellige.

Barn trenger å finne gjenkjennelse og noe som kan bekrefte deres egen identitet i barnehagen og skolen. Derfor er det viktig å vise fram trekk ved det som er særegent for hvert enkelt barn, og synliggjøre at det som er forskjellig, er verdifullt. Det kan vi gjøre ved for eksempel å markere en høytidsdag som betyr noe spesielt i religionen som barnet tilhører, eller spille på andre elementer.

En barnehage eller skole som har barn fra flere kulturer, er rik på ressurser. Her har vi som barne- og ungdomsfagarbeidere virkelig mange muligheter til å utvide barnas horisont, og til å legge grunnlaget for forståelse og toleranse. Det betyr ikke at vi skal legge de norske tradisjonene til side, for kulturforståelse begynner med egen kulturarv. Men vi kan legge noe til.

Utfordringer til deg

Oppgaver
Relatert innhold