Ekstern ressurs

På Stillehavet flyter et flak av søppel på størrelse med et kontinent

Publisert: 30.09.2009, Oppdatert: 09.12.2012

Det er en av de tin­gene folk sim­pelthen ikke gid­der å tro på, et klas­sisk til­fe­lle av stran­ger than fic­tion, som tatt ut av opp­til flere epi­so­der av Simp­sons (eller for den saks skyld Futu­rama). Man må ta en eks­tra runde, sti­rre skep­ti­ke­ren dypt inn i øynene, og gjenta med rolig stemme: Jo, det er fak­tisk sant: Det fin­nes et flak av søp­pel som fly­ter rundt ute i Sti­lleha­vet, på stø­rrelse med et kontinent.

Relatert innhold

Generelt