Fagstoff

Demenssykdom og sykepleie

Publisert: 25.07.2011
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Eldre par danser

For å kunne yte god sykepleie til en pasient som har en demenssykdom, er det viktig å kjenne pasientens identitet.

Det å vite hvordan pasienten var tidligere, hva han gjorde, og hvordan hverdagen hans var, vil øke forståelsen for pasientens væremåte, særegenheter og behov.

En dement bør ha få å forholde seg til fordi pasientens evne til å kjenne igjen personer best kan holdes ved like dersom han blir godt kjent med dem.

Det første møtet med en dement pasient skjer som regel i pasientens hjem når han får behov for bistand fra åpen omsorg. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil det ikke være mulig for den demente å bo hjemme uten døgnkontinuerlig tilsyn, og pasienten kan da bli søkt inn til opphold i skjermet enhet på sykehjem eller til bokollektiv for demente.

 

 

 

 

Utfordringer til deg