Fagstoff

Hjertesvikt og sykepleie

Publisert: 17.06.2011, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Eldre mann med blodtrykksmåler. Foto.

Målet i behandlingen av hjertesvikt er å bedre pasientens livskvalitet og prognose. Det er derfor avgjørende at pasienten endrer sin livsførsel dersom den har bidratt til at pasienten har fått hjertesvikt.

Vi retter observasjonene mot symptomene, og ser etter om det er en utvikling til det verre.  Ved forverring må vi kontakte sykepleier og lege umiddelbart.

Helsefagarbeideren må også observere tegn på komplikasjoner i forbindelse med immobilitet, og om pasientens levesett er forenlig med hjertesvikt.

Utfordringer til deg

 1. Hva er målet med behandlingen av hjertesvikt?
 2. Hvorfor bør helsefagarbeideren observere komplikasjoner i forbindelse med immobilitet?
 3. Hvor mye kan kroppen belastes hos en pasient med hjertesvikt?
 4. Har du forslag til et hjelpemiddel en pasient med hjertesvikt kan ha nytte av for å holde seg
  i en viss aktivitet?
 5. Hvorfor kan legen forordne sengeleie for noen pasienter med hjertesvikt?
 6. På hvilken måte kan vi legge til rette for mentale aktiviteter for en som har hjertesvikt?
 7. Gi forslag til hvordan vi kan hjelpe en pasient med hjertesvikt til god søvnkvalitet.
 8. Hvorfor bør en pasient med hjertesvikt redusere saltinntaket i kosten?
 9. Hva kan for lite kalium i blodet føre til? Hvilke matvarer vil du foreslå for en pasient med kaliummangel?
 10. Hvorfor får noen pasienter med hjertesvikt drikkerestriksjoner?
 11. Hvordan kan vi holde kontroll med væskemengden i kroppen?
 12. Hvorfor bør vi være oppmerksomme på faren for dehydrering?
 13. Hvilke hjelpemidler vil du foreslå for en pasient som opplever nattlig vannlating som et problem?
 14. Hva er ødemer, og hvordan kan vi observere om pasienten har det?
 15. Sett deg med armene over en stolrygg og hendene på et bord, og kjenn etter om det gjør det lettere for deg å puste.
 16. Hvorfor bør pasienter med hjertesvikt slutte å røyke?
 17. Les hva som står om virkning og bivirkning av morfin i Felleskatalogen. Hva bør en helsefagarbeider observere når en pasient har fått morfin som smertelindring?
 18. Hvorfor er pasienter med hjertesvikt utsatt for trykksår?
 19. Hvorfor kan det være en stor psykisk belastning å få hjertesvikt?
 

Relatert innhold

Yrkesrelevant