Fagstoff

Hjertesvikt

Publisert: 13.06.2011, Oppdatert: 29.09.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Hjertet og sirkulasjonssystemet. Foto.  

Ved hjertesvikt er hjertets pumpefunksjon svekket og utilstrekkelig. Det er forskjellige grader av hjertesvikt, fra mild til moderat og stor svikt. Svikten kan oppstå plutselig eller som en gradvis utvikling. Dette vil avhenge av årsaken til hjertesvikten.

Dersom hjertet svikter, får kroppens celler og vev for lite oksygen. Hjertets pumpeeffekt skal både produsere et tilfredsstillende blodtrykk i arteriene og pumpe unna blod fra venene slik at trykket i venene blir lavt. Når pumpeeffekten er svekket, reduserer det hjertets minuttvolum, først ved belastning, deretter også i hvile. Den medisinske betegnelsen på hjertesvikt er hjerteinsuffisiens (insufficientia cordis).

Om lag ti prosent av eldre over 75 år har hjertesvikt i en eller annen grad. I alt har mellom
50 000 og 100 000 nordmenn hjertesvikt.

SYMPTOMER

Symptomene er avhengig av om hjertesvikten rammer høyre eller venstre hjertehalvdel.

Dersom hjertesvikten utvikler seg over tid, har kroppen mulighet til å kompensere, og pumpeevnen til hjertet er da bare redusert når pasienten er i aktivitet. Etter hvert som hjertesvikten utvikler seg, blir pumpeevnen også redusert når pasienten hviler.

Blodgjennomstrømmingen prioriteres først til de største organene: hjertet, hjernen, muskulatur og de endokrine organene. Ved hjertesvikt vil blodgjennomstrømmingen til organer som lever, nyrer, hud og mage-tarm-kanalen bli redusert.


 
 

 

Mange pasienter opplever å få en kombinert høyre- og venstresidig hjertesvikt.

 

 

Sammendrag

 • Når hjertets pumpeevne er så nedsatt at kroppens behov for blodtilførsel ikke blir dekt, kalles det hjertesvikt.
 • Hjertesvikt kan oppstå akutt, for eksempel i direkte tilknytning til et akutt infarkt.
 • Hjertesvikt kan også være en kronisk tilstand som skyldes at hjertemuskelen er varig svekket av andre årsaker.
 • Symptomer på hjertesvikt kan være tung pust og vann i beina.
 • Det finnes behandling som lindrer symptomer og plager, som bedrer livskvaliteten og utsetter videre sykdomsutvikling.

Utfordringer til deg

 1. Hva skjer med kroppens celler og vev hos en pasient med hjertesvikt?
 2. Hva er den medisinske betegnelsen på hjertesvikt?
 3. Hvor prioriteres blodgjennomstrømningen i kroppen, og hvilke organer får redusert blodgjennomstrømning ved hjertesvikt?
 4. Forklar en medelev hva som skjer ved høyresidig hjertesvikt, og hvilke symptomer vi kan observere.
 5. Forklar en medelev hva som skjer ved venstresidig hjertesvikt, og hvilke symptomer vi kan observere.
 6. Hva er den vanligste årsaken til hjertesvikt?
 7. Hvordan stilles diagnosen hjertesvikt?
 8. Hvilken behandling kan være effektiv ved hjertesvikt?
 9. Hvilke hensyn bør en pasient med hjertesvikt ta når det gjelder inntak av mat og drikke?
 10. Skriv en kort oppsummering av denne videoen om hjertesvikt: Hjertesvikt 
  

Relatert innhold