Fagstoff

Nyttige adresser når du jobber med helse, miljø og sikkerhet

Publisert: 14.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017
HMS

Helse, miljø og sikkerhet  er et stort og viktig område som du kan bruke mye tid på å fordype deg i dersom du ønsker det.

Du vil finne mengder med fagstoff dersom du søker på nettet, men husk å være kritisk til det du finner, for det er ikke alt som er like seriøst.

Gutt som jobber med PC. Illustrasjon.Niels Henrik jobber med pc   

  

 

Som barne- og ungdomsarbeider skal du holde deg faglig oppdatert. Det betyr at du må følge med slik at du får med deg de endringer som skjer til enhver tid.

 

 

Tegning av gutt som skriver. Illustrasjon.Å søke informasjon   

Her finner du noen nyttige adresser. Noen av adressene har innlogging til deler av sidene sine, men er åpne på andre deler.
Du finner lenker til alle adressene i lenkesamlingen.

 Arbeidstilsynet  
Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. (Arbeidstilsynet.no)

 HMS-portalen  
Denne nettportalen inneholder en rekke artikler, skjemaer, blogger, bokanbefalinger og andre spennende ting. Portalen eies av AOF og Gyldendal.

 Aktiv HMS - arbeidsplassen som læringsarena  
Denne weben er stedet der ansatte i kommuner og næringsliv kan hente ideer, verktøy og metoder til å iverksette tiltak for bedring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) på egen arbeidsplass. Dette er en aktiv portal der kompetanse innen praktisk HMS kan hentes og utveksles. Kunnskap og erfaringsdeling bidrar til synergi mellom kommuner, fylker og næringsliv.

"Aktiv HMS - arbeidsplassen som læringsarena" inneholder en rekke artikler o.l. Den har egen fane for barnehage og skole. Du kan også finne artikler om det å være verneombud her.

 Regjeringen.no 
Regjeringen har flere oppslag om HMS. Her finner du blant annet pdf-en om helse, miljø og trivsel i barnehagen.

 

Norsk forum for bedre innemiljø for barn 

NFBIB er en gruppe bestående av 15 personer med bred faglig bakgrunn innenfor området innemiljø, inneklima og helse.

Her finner du egne områder for barnehager og for skoler.

Brannvernuka 
Nettstedet har flere oppslag, og du kan finne egne artikler og filmer knyttet til brannvern i skole og barnehage.

Gjør deg kjent på nettstedene over

Noter ned adresser på andre gode nettsteder som du finner.


Relatert innhold