Fagstoff

Anbefalt inntak av vitaminer og mineraler

Publisert: 10.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Ved å følge kostholdsrådene vil man være på god vei til å få i seg nok av alle næringsstoffer.

 

 

 

 

 

Ulike typer grønnsaker på et fat. Foto.  

Norsk gjennomsnittskost inneholder tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer sett i forhold til anbefalt inntak. Anbefalt inntak av vitaminer og mineralstoffer, angitt per person og dag, framgår av tabellene nederst på siden.

Kommentarer til anbefalingene:

  • Verdiene for anbefalt inntak er beregnet til bruk ved planlegging av kosthold for grupper.
  • Anbefalingene har innebygget en sikkerhetsmargin som gjør det sannsynlig at et kosthold som inneholder disse mengder dekker behovet hos stort sett hele befolkningen.
  • Verdiene i anbefalingene refererer til de mengder som skal spises. Derfor skal det tas hensyn til tap av næringsstoffer ved tilberedning m.v. når man planlegger på basis av anbefalingene.
  • Sammensetningen av kostholdet varierer vanligvis fra måltid til måltid og fra dag til dag. Anbefalingene gjelder i prinsipp for gjennomsnittskosten i en lengre periode, dvs. en uke eller mer.
  • Anbefalingene omfatter ikke alle kjente essensielle næringsstoffer. Årsaken til dette er at kunnskapsgrunnlaget i visse tilfeller vurderes å være utilstrekkelig for å gi eksakte anbefalinger.

Relatert innhold