Fagstoff

Hoftebrudd og lårhalsbrudd

Publisert: 21.05.2010, Oppdatert: 15.05.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Person som har falt og har smerter i hofta. Foto.  

Lårhalsbrudd er en av de vanligste typene hoftebrudd blant eldre mennesker og koster det samfunnet ca. to milliarder kroner i året. I Norge er det registrert ca. 10 000 lårhalsbrudd hvert år. Forekomsten av lårhalsbrudd har økt de siste 25 årene, og noe av økningen kommer av at folk lever lenger.

Lårhalsbrudd

Lårhalsbrudd utgjør en bestemt type hoftebrudd og det er plasseringen til bruddet som avgjør hva slags type hoftebrudd det er. Den medisinske betegnelsen på lårhalsbrudd er fractura colli femoris.

Øverst på lårbeinet sitter en «hals» (lårhalsen), og på enden av lårhalsen er leddhodet, som danner ledd med hofteskålen. Hvis det oppstår brudd på lårhalsen, får man et såkalt lårhalsbrudd.

Avhengig av hvor bruddet er, blir lårhalsbrudd delt inn i to typer: brudd gjennom selve lårhalsen og brudd i hofteknoken (pertrokantær fraktur).

Hofteledd med hoftebrudd. Foto.   

Flere fakta finner du ved å bruke søkeord som hoftebrudd, beinskjørhet, lårhalsbrudd. På sidene til Folkehelseinstituttet kan du finne ut mer om tema: Fakta om beinskjørhet og brudd. Folkehelseinstituttet 

Risiko

 

Risikoen for et lårhalsbrudd hos kvinner fordobles hvert femte år etter fylte femti år. Størst økning sees på geriatriske og psykiatriske institusjoner og hos kvinner over åtti år. Lårhalsbrudd er tre ganger så vanlig hos kvinner som hos menn.

 

Symptomer

 

Ved lårhalsbrudd vil bevegelser i hoften utløse sterke smerter. Pasienten vil derfor ikke kunne belaste det skadete benet. Ofte er også det skadete benet forkortet og rotert utover. Hvis årsaken til bruddet er et traume, kan pasienten ha en bloduttredelse (hematom) på den skadete hoften.

Utfordringer til deg

 1. Lårbeinet er en rørknokkel. Tegn et lårbein, og beskriv hvordan beinet er bygd opp.
 2. Merk av på tegningen din hvor bruddet er hvis det er brudd på lårhalsen.
 3. Merk av på tegningen hvor bruddet er hvis det oppstår i hofteknuten (pertrokantær fraktur).
 4. Lårhalsbrudd rammer ofte eldre mennesker. Forklar hvorfor. Diskuter svaret med en medelev.
 5. Hvorfor rammes ofte kvinner av lårhalsbrudd?
 6. Hva kan være symptomer på lårhalsbrudd?
 7. Følg lenken «Myke hoftebeskyttere best i bruk». Beskriv kort hva artikkelen handler om.
  

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt