Fagstoff

Sykepleie ved Parkinsons sykdom

Publisert: 27.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

En person går nedover en korridor. Foto.

Sykepleien av en pasient med Parkinsons sykdom bør ha som mål at pasienten skal opprettholde sin funksjonsevne og være selvhjulpen lengst mulig. Som helsefagarbeider vil du møte pasienter med Parkinsons sykdom både hjemme og på institusjon.

Fysisk aktivitet og trening er det eneste som vi helt sikkert vet er forebyggende – ikke mot selve sykdommen, men mot at symptomer skal utvikle seg og bli verre.

Sykdommen har en rekke symptomer som gjør hverdagen til en utfordring. Pasienten kan ha behov for hjelp til å redusere omfanget og ubehaget av de problemene som symptomene medfører.

Fakta om Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er ofte invalidiserende. Alle pasienter blir med tiden verre, men det er stor forskjell fra pasient til pasient på hvilke funksjoner som rammes, og hvor raskt sykdommen forverres.

 

Som ved mange kroniske sykdommer er det ikke bare pasienten som rammes hardt, men også den nærmeste familie. Tesen om at «når en i familien er syk, så er hele familien lidende», gjelder også her.

 

Mennesker med Parkinsons sykdom (PS) står i fare for å bli sosialt isolerte, og noen får vrangforestillinger. Aktiviteter som de tidligere behersket, som for eksempel bilkjøring, kan bli et problem.

Redusert funksjonsevne er ikke bare en utfordring for PS-pasienten, men også for ektefellen og familien for øvrig – ikke minst når PS rammer yngre mennesker.

 

Kort sagt er det stor forskjell på det å få en PS-diagnose og det å leve med en slik sykdom. Dette er det viktig å huske på når behovet for hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet melder seg.

 

Kilde: Norges Parkinsonsforbund.
I lenkesamlingen finner du lenken til Norges Parkinsonsforbund.

 Observasjon og rapport

En helsefagarbeider må observere endringer i sykdomsforløpet og en eventuell forverring av symptomene. Fordi pasienter med Parkinsons sykdom kan være ubevegelige (immobile), er det viktig å observere pasientene med tanke på hvilke komplikasjoner dette kan føre med seg.

Oppgaver

Generelt