Oppgave

Oppdrag 3: Visit Norway

Publisert: 17.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017

Oppgave 1

Lag en turistbrosjyre.

Norsk flagg i gammeldags ryggsekk  

Om du vil ha ideer og inspirasjon kan du gå inn på hjemmesidene til:

Tenk deg at du skal lage en turistbrosjyre for Norge i dag.

  • Hva vil du legge vekt på?
  • Hvordan vil du presentere Norge for turister?
  • Hva vil du markedsføre som typisk norsk og som verdt å se i Norge?
  • Hvilke bilder vil du bruke?

Bruk et enkelt layoutprogram og lag en brosjyre. Finn bilder og produser en sammensatt tekst.

 

Oppgave 2

Lag et refleksjonsnotat.

Som et vedlegg til produktet du lager, bør du lage et refleksjonsnotat der du svarer på følgende spørsmål:                              
  • Hva er den viktigste forskjellen mellom nasjonsbyggernes framstilling av Norge og en moderne turistbrosjyre?
  • Hvilke valg gjorde du, som du tror man ikke kunne gjort på midten av 1800-tallet? Begrunn svaret ditt.
Relatert innhold