Oppgave

Finn ”det norske” i eventyret

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 01.03.2017

Vi ser på eventyrene våre som særnorske, men de er faktisk en del av en større felleskultur. Mange norske eventyr har sine paralleller i for eksempel arabiske, tyske og indiske eventyr.

Nasjonal forankring

Eventyrene har likevel en nasjonal karakter. De avspeiler vårt norske miljø. Handlinga er tilpasset norsk natur og kultur. Så mens helten slåss mot drager i brittiske eventyr, er det troll som skal bekjempes i de norske. Og mens Aladdin vinner over de førti røverne i ørkenen, må Askeladden kjempe mot skogens farer.

Nasjonale helter

Egenskapene som gjør en helt til helt, kan også være preget av nasjonens idealer. Tenk gjennom det neste gang du leser et norsk folkeeventyr. Hvilke egenskaper har helten? Er dette egenskaper som blir sett på som gode i vår kultur?

Kvern på havbunn

 

Oppgave

Sammenlikn et norsk og et vietnamesisk folkeeventyr.

 

Les teksten Kvernen som står og maler på havsens bunn (relatert tekst).


  • Finn elementer i teksten som er særegent norske. Leit etter landskap, miljø, karakterer, egenskaper, mat, rekvisitter, eller andre kulturuttrykk.

 

 Les deretter teksten Hvorfor havet er salt (relatert tekst).

 

  • Finn trekk i teksten du mener er ikke-norske eller noe fremmede for norsk kultur.
  • Finn så trekk i teksten du mener likner på det norske eventyret.
  • Lag lister over det du mener er typisk norske, og det du mener er typisk vietnamesiske trekk i tekstene.
  • Drøft: Er det bare forma på eventyrene som er tilpasset den kulturen de er blitt fortalt i, eller er også moralen forskjellig?