Fagstoff

Dokumentasjon av læringsoppdraget Kontinuerlig regulering

Publisert: 02.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

   Under følger en kort gjennomgang av hva som er nødvendig dokumentasjon i læringsoppdraget om kontinuerlig regulering. 

 


Nødvendig dokumentasjon for dette læringsoppdraget

  • Teknisk flytskjema (as built): Her må vi oppdatere det opprinnelige tekniske flytskjemaet fra planleggingen, slik at det blir helt korrekt i forhold til det ferdige prosessanlegget. Detaljer som vi må vurderes å ta med på det tekniske flytskjemaet, er f.eks. bypass-ventiler, block & bleed ventiler, sikkerhetsavstengingsventiler o.l.
  • Sløyfeskjema (as built): Her må vi oppdatere det opprinnelige sløyfeskjemaet fra planleggingen, slik at det blir helt korrekt i forhold til de valg vi har tatt når det gjelder kabling, bruk av koblingsbokser, nødvendige rekkeklemmer, kabelmerking, tilkoblingsmerking på utstyr osv. Her må også korrekte tekniske data for selve prosessen signalstandarder og valgt utstyr føres på.
  • Kalibreringskort for transmitter
  • Kalibreringskort for ventil
  • Kabeltest
  • Lekkasjetest

Dokumentene som er nevnt overfor, skal til enhver tid være oppdatert og en del av anleggsdokumentasjonen.

Sluttkontroll

Alle elektriske installasjoner skal sluttkontrolleres i henhold til forskrifter og normer
Det vil selvsagt også være behov for:

  • skisser og tegninger avrammeverk
  • mekaniske sammenstillingstegninger og lignende
  • skjema for energitilførsel med nødvendige data

Relatert innhold