Fagstoff

Angina pectoris og sykepleie

Publisert: 10.08.2010, Oppdatert: 17.09.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hjertets bygning med navn

Mange pasienter med angina pectoris har tilleggslidelser eller andre sykdommer.

De sykepleietiltakene som er omtalt her, er imidlertid bare rettet mot de symptomene som utgjør angina pectoris.

Hva slags levesett har pasienten?

bildet viser en person som skal spise en stor hamburgerHelsekost? 
Bildet viser en person i bevegelseBevegelse 

 

 

En pasient med diagnosen angina pectoris får brystsmerter og blir tungpustet mens du hjelper ham under morgenstellet. Hva gjør du?

Observasjon og rapport

Dersom en pasient får angina pectoris, skal helsefagarbeideren holde øye med symptomene, særlig smerte. Hvis smertene varer lenger enn 5 minutter, kan pasienten ha fått hjerteinfarkt.

Observasjonene bør også rettes mot pasientens levesett og om han tar de forholdsreglene som anbefales.

Utfordringer til deg

 

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold