Fagstoff

Angina pectoris

Publisert: 10.08.2010, Oppdatert: 12.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

Tegning over hjertets oppbygning med navn. Illustrasjon.  

Angina pectoris er den medisinske betegnelsen på en smerte som utløses fra hjertet. Årsaken er utilstrekkelig blodtilførsel til en del av hjertemuskulaturen, som dermed får for lite surstoff. På norsk brukes betegnelsen hjertekrampe. Direkte oversatt betyr angina pectoris «tranghet i brystet».

 

Angina pectoris blir ofte kalt bare angina


Bildet viser et rødt hjerte med grønne bladHjerte og helse

50 000 pasienter med angina pectoris i aldersgruppen 45–69 år, og det totale antallet er cirka 150 000.

 

Forekomsten øker med alderen, og angina pectoris rammer begge kjønn.

 

Arvelige faktorer gjør at hjerte- og karsykdommer opptrer hyppigere i enkelte familier.

 

Angina pectoris opptrer oftere hos folk med høyt blodtrykk, folk med høyt innhold av fettstoffer i blodet, diabetikere og folk som røyker eller er overvektige.

 

Ord du bør kunne:


anamnese = sykehistorie

EKG = elektrokardiogram

angina pectoris =  hjertekrampe

Angina kan være uttrykk for sykdom i hjertet, men tilstanden kan også være tegn på at pasienten er i ferd med å utvikle sykdom i hjertet.

Angina pectoris vil arte seg ulikt hos ulike pasienter. Symptomene vil for eksempel avhenge av hvilket område i hjertet som får utilstrekkelig blodtilførsel, og hvor liten blodtilførselen er.

Symptomer


Ved fysisk aktivitet vil energiomsetningen i hjertet øke, og det oppstår en uballanse mellom oksygentilførselen og oksygenbehovet. Dette utløser symptomene.

  • Utløst av fysisk aktivitet oppstår plutselig innsettende brystsmerter bak brystbeinet. Smertene beskrives som klemmende, og de stråler ofte ut i venstre arm eller opp i halsen. Smertene forsvinner som regel ved hvile. Når behovet for oksygen i hjertemuskelen øker ved anstrengelser, kommer det ikke nok blod gjennom de trange årene, og det blir «krampe» i hjertet. Smertene kan også utløses rett etter måltid og i kaldt vær.
  • Ved angina pectoris blir det vanskelig å trekke pusten, og pasienten opplever å få dyspné (pustevansker) fordi hjertets pumpeevne for en periode blir dårligere.
  • Noen pasienter får kvalme under angina-anfall. Kvalme oppstår som et følgesymptom til smerter.
  • Pasienten kan også bli kaldsvett og få klam hud. Dette er symptomer som forteller at det er feil i kroppens sirkulasjonssystem.
  • Redsel eller angst er naturlig når det oppstår smerter i brystet.

 

 

 

 

Utfordringer til deg:

 

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold