Fagstoff

KOLS – kronisk obstruktiv lungesykdom

Publisert: 17.06.2011, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

KOLS-pasient  

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en samlebetegnelse på en gruppe sykdommer som kjennetegnes av at lungefunksjonen er varig nedsatt som følge av forandringer i luftveiene.

De vanligste undergruppene av KOLS er kronisk bronkitt og emfysem. Det er ofte vanskelig å trekke et skarpt skille mellom astma og KOLS fordi symptomene ofte glir over i hverandre.

KOLS er en vanlig dødsårsak over hele verden. Fire til seks prosent av den norske befolkningen har KOLS. Sykdommen er sjelden før 40-årsalderen, men deretter stiger forekomsten fram mot 70-årsalderen.

KOLS utvikler seg over mange år. Symptomer og plager er avhengig av hvor langt sykdommen har utviklet seg.

 

 

 

 

Sammendrag


 • KOLS er en forkortelse for kronisk obstruktiv lungesykdom.
 • KOLS er en samlebetegnelse for en gruppe sykdommer.
 • I Norge har ca. 200 000 mennesker KOLS, men mer enn halvparten er uvitende om at de har sykdommen.
 • Hovedårsaken til KOLS er røyking.
 • KOLS kjennetegnes ved varig nedsatt lungefunksjon, trange luftveier og tung pust.
 • Pasienter med KOLS kan ha nytte av oksygenbehandling.

Utfordringer til deg:

 1. Hva står bokstavene i KOLS for?
 2. Se filmen under.Respirasjonsorganene
  Opphavsmann: Trine Merethe Paulsen, Marit Smith Sørhøy, Milestep
  Hvilken nytte hadde du av å se denne filmen med tanke på å tilegne deg kunnskap om KOLS?
 3. Hva er de vanligste undergruppene av KOLS?
 4. Se filmen KOLS og KOLS-koffert (Stavanger universitetssykehus). Hvordan beskriver kvinnen i filmen sin opplevelse av å ha KOLS?
 5. Hvor stor andel av den norske befolkningen har KOLS?
 6. Hva kan være det første symptomet på KOLS?
 7. Hva er dyspné?
 8. Når kan pasienten først merke dyspné?
 9. Det hevdes at det å ha KOLS kan oppleves som å puste gjennom et sugerør. Skaff et sugerør til hver elev i klassen og utfør en aktivitet der dere bare puster gjennom det sugerøret. Oppsummer opplevelsen i samlet klasse.
 10. Hva bruker pasienter med langt framskreden KOLS det meste av sin energi på?
 11. Hvilke andre sykdommer kan pasienter med KOLS rammes av som følge av denne sykdommen?
 12. Hva er årsakene til at KOLS-pasienter kan få tønneformet brystkasse?
 13. Hvorfor kan mennesker med KOLS få en rødblå ansiktsfarge?
 14. Hva kan være årsakene til at mennesker med KOLS får redusert livskvalitet?
 15. Hva kan være årsakene til KOLS? Hva er den vanligste årsaken?
 16. Hvordan stilles en KOLS-diagnose?
 17. Finnes det en behandlingsform som kan helbrede KOLS?
    

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold