Fagstoff

KOLS – kronisk obstruktiv lungesykdom

Publisert: 17.06.2011 (14:24), Oppdatert: 29.08.2013 (13:10)
Lungesykdom: Bronkitt

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en samlebetegnelse på en gruppe sykdommer som kjennetegnes av at lungefunksjonen er varig nedsatt som følge av forandringer i luftveiene.

De vanligste undergruppene av KOLS er kronisk bronkitt og emfysem. Det er ofte vanskelig å trekke et skarpt skille mellom astma og KOLS fordi symptomene ofte glir over i hverandre.

KOLS er en vanlig dødsårsak over hele verden. Fire til seks prosent av den norske befolkningen har KOLS. Sykdommen er sjelden før 40-årsalderen, men deretter stiger forekomsten fram mot 70-årsalderen.

KOLS utvikler seg over mange år. Symptomer og plager er avhengig av hvor langt sykdommen har utviklet seg.

 

 

 

 

Sammendrag


  • KOLS er en forkortelse for kronisk obstruktiv lungesykdom.
  • KOLS er en samlebetegnelse for en gruppe sykdommer.
  • I Norge har ca. 200 000 mennesker KOLS, men mer enn halvparten er uvitende om at de har sykdommen.
  • Hovedårsaken til KOLS er røyking.
  • KOLS kjennetegnes ved varig nedsatt lungefunksjon, trange luftveier og tung pust.
  • Pasienter med KOLS kan ha nytte av oksygenbehandling.

Utfordringer til deg:

   

Relatert innhold
Oppgaver

Generelt