Fagstoff

Obstipasjon

Publisert: 02.12.2009, Oppdatert: 07.07.2016
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Huskelappen

 

Medisinske ord og uttrykk:

 

 • Obstipasjon = forstoppelse
 • Fekal = som hører til eller har med avføringen å gjøre
 • Colon = tykktarm Rektum = endetarm

 

Modell av fordøyelsessystemet. Illustrasjon.   

En normal tarm elter og beveger maten og avføringen framover via tarmperistaltikken, og presser avføringen fram til endetarmen. Avføringsmønsteret varierer fra person til person. Hos noen er det vanlig med daglig avføring, mens andre har avføring en gang per uke uten at dette er tegn på at noe er galt. 

Bildet viser tykktarmTykktarmen 

 

Bildet viser tverrsnitt av tynntarmenTverrsnitt av tynntarmen 
 

Når avføringen er fastere, kommer sjeldnere enn vanlig, og man har vanskeligheter med å få tømt seg, kalles tilstanden obstipasjon (forstoppelse). Dette er ingen sykdom, men et symptom på forstyrrelser eller unormale tilstander som hemmer den normale tarmpassasjen.

Det skilles mellom to typer av obstipasjon:

 • Colon-obstipasjon: fekalmassen (avføringen) skyves fram og tilbake i tarmen uten at tarminnholdet tømmes.
 • Rektum-obstipasjon: opphopning av hard fekalmasse i endetarmen.

20 prosent av befolkningen plages av obstipasjon. Tilstanden er vanlig hos eldre, og rammer dobbelt så mange kvinner som menn.

 

SYMPTOMER

Det finnes mange grader av obstipasjon – fra lett besvær med å få tømt tarmen til fullstendig stopp. Symptomene varierer derfor fra pasient til pasient.

 • Man har avføringstrang, men får ikke presset avføringen ut.
 • Avføringsmønsteret er endret, og man får ikke tømt seg så ofte som vanlig.
 • Avføringen kommer i harde knoller.
 • Man har smerter i magen og endetarmen.
 • Man har kvalme og eventuelt brekninger, og nedsatt matlyst.
 • Man har obstipasjonsdiaré. (Da er tarmen full av avføring, og tarmen klarer ikke lenger suge opp væske slik den skal. Tynn flytende avføring kan da renne ut ved siden av avføringsproppen og komme ut av endetarmen. Det er viktig å ikke feilbehandle denne tilstanden som diaré, for da forverres obstipasjonen ytterligere.)
 • Man har fekale brekninger (tarmpassasjen er da helt stoppet opp, og pasienten kaster opp tarminnhold).
 • Allmenntilstanden er nedsatt, pulsen er høy og pasienten er klam og svett.
 • Uro kan være et tegn på obstipasjon hos pasienter som er uten språk.

 

Sammendrag

En normal tarm elter og beveger maten og avføringen framover via tarmperistaltikken, og presser avføringen fram til endetarmen. Avføringsmønsteret varierer fra person til person. Hos noen er det vanlig med daglig avføring, mens andre har avføring en gang per uke uten at dette er tegn på at noe er galt. Når avføringen er fastere, kommer sjeldnere enn vanlig, og man har vanskeligheter med å få tømt seg, kalles tilstanden obstipasjon (forstoppelse). Dette er ingen sykdom, men et symptom på forstyrrelser eller unormale tilstander som hemmer den normale tarmpassasjen.

Under relatert innhold finner du fagstoff, animasjoner og bilder om fordøyelsen fra helse-og oppvekstfag Vg1 og naturfag.

Utfordringer til deg:

 1. Forklar ordene obstipasjon, fekal, kolon, rektum og allmenntilstand.
 2. Skriv ned årsaker til obstipasjon.
 3. Hvordan behandles obstipasjon?
 4. I ingressen ser du et bilde av mage- og tarmsystemet. Hvor foregår næringsopptaket til kroppen?
 5. Hvilke undersøkelser gjør man ved mistanke om sykdommer i fordøyelsesorganene?
 6. Beskriv kort hva undersøkelsene går ut på.
 7. Hvilken rolle kan du som helsefagarbeider ha i forbindelse med disse undersøkelsene?
  

Oppgaver
Relatert innhold