Fagstoff

Urinveisinfeksjon- cystitt

Publisert: 07.12.2009, Oppdatert: 03.11.2016
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Urinveiene, jente som drikker vann og en ecolibakterie. Kollasj. 

Urinveisinfeksjon er en fellesbetegnelse på infeksjoner i urinveiene. Infeksjoner i urinveiene deles opp i øvre - og nedre urinveisinfeksjoner.

Øvre urinveisinfeksjoner omfatter nyrebekkenet og ofte også nyrevevet, mens nedre infeksjoner omfatter urinblæren og urinrøret. Her vil omtalen begrenses til infeksjoner i urinblæren. Infeksjon i urinblæren kalles også blærebetennelse, blærekatarr og cystitt.

Urinveisinfeksjon forekommer hyppig, og rammer kvinner i større grad enn menn. Dette skyldes at kvinner har kortere urinrør. Det er også kortere vei mellom endetarm og urinrør hos kvinner, og E-coli bakterier fra tarmen kan da lett komme opp i urinrøret.

Se animasjon om urinveisinfeksjon ved å følge lenken:

Animasjon fra NHI: Urinveisinfeksjon 

Symptomer

Noen har urinveisinfeksjon uten å ha symptomer, - såkalt ”stum urinveisinfeksjon”. Symptomene ved urinveisinfeksjon skyldes bakterienes påvirkning og irritasjon av blæreslimhinna. De fleste som har urinveisinfeksjon har følgende symptomer:

 • Sterk og hyppig vannlatingstrang
 • Små urinmengder ved vannlating
 • Svie /smerter ved vannlating
 • Smerter i nedre del av magen eller nederst i ryggen
 • Tyngdefølelse ved urinblæra
 • Grumsete og mørk/konsentrert urin
 • Illeluktende urin
 • Blod i urinen (hematuri)
 • Noen ganger feber
 • Allmenntilstanden kan bli nedsatt

Sammendrag

 • urinveisinfeksjon er en vanlig plage for mange kvinner
 • sårinfeksjoner, lungebetennelse og urinveisinfeksjon er hyppige sykehusinfeksjoner som gir store samfunnsøkonomiske konsekvenser
 • urinveisinfeksjon kan skyldes dårlig hygiene hos helsepersonell
 • gjennom forebyggende tiltak kan urinveisinfeksjon forebygges
 • Urinveisinfeksjon = cystitt
 • urinveisinfeksjon kan utvikle seg til å bli en kronisk plage som virker inn på livskvaliteten

Utfordringer til deg

 1. Studer bildet av urinsystemet i innledningen. Søk eventuelt på nett og finn et bilde. Tegn og skriv navn på de ulike delene i urinsystemet.
 2. Forklar hva urinveisinfeksjon er.
 3. Hva kan være årsaker og disponerende faktorer for urinveisinfeksjon? Begrunn svaret.
 4. Hvorfor er kvinner mer utsatt for å få urinveisinfeksjon enn menn?
 5. Hvilke symptomer kan en med urinveisinfeksjon ha?
 6. Hvordan kan diagnosen stilles?
  

Oppgaver